Uudiskiri Instagram Facebook
 

Reeglid

Foorumite kasutamise reeglid


Netikett (ingl. k. Net etiquette e. netiquette) on kogum vaikimisi välja kujunenud reegleid, mida on soovitav järgida arvutivõrgu vahendusel suheldes. Kui tavaliselt aitavad kaasvestlejaid mõista intonatsioon, kehakeel, näoilme jms. vahendid, siis Internetis neid enamasti kasutada ei saa. Seepärast ongi nende vahendite kasutamiseks loodud eraldi käitumisreeglid ehk netikett. Sellega tagatakse, et suhtlejatel on võimalik olla partnereile üheselt mõistetav, oma tegevusega ei muudeta teadmatusest ühist keskkonda teistele vastuvõetamatuks. Üldlevinud reeglid võrgus käitumiseks on kokku võetavad kümne punktiga e. netiketi 10 käsuga:
  1. Ära unusta inimest! Elektroonsel suhtlemisel üle arvutivõrgu on sul võimalik kasutada ainult sõnu, ei miimikat, ei hääletooni, ei zheste. Katsu siis panna sõnadesse kõik see, mida tavaliselt ka muude vahenditega väljendad ja teha seda nii, et teised lugejad Sind mõistaksid ja mõistaks just nii, nagu Sa mõtlesid. Vajadusel kasuta emotikone :-), kuid nii et ka teised neid sama moodi mõistavad - Emotikonide kasutusõpetuse leiad siit. Foorumites konverditakse enamlevinud emotikonide sümbolid automaatselt vastavateks piltideks, mis on mõistetavad kõigile ja asendavad Sinu näoilmet. Et ennetada valede emotikonide ilmumist vastusesse, saad alati eelvaate abil oma vastuse üle vaadata, enne kui postitad
  2. Ära käitu jämedalt! Ära hetkekski unusta, et teises otsas on elavad inimesed ja sinu jäme käitumine kutsub esile teiste jämeda käitumise ja nii vastastikku võimendudes muutub suhtlemine lausa võimatuks. Kui oled foorumiteema algataja ning teema on end ammendanud, on sul õigus paluda adminnil teema sulgeda (seda võib teha admin ka omal algatusel).
  3. Jälgi võrgus suhtluskultuuri häid traditsioone! Vormista oma jutt nii, et neid on teistel lihtne lugeda. Püüa oma jutt liigendada lõikudeks - muidu ei pruugi teised aru saada, kus lõpeb sinu üks mõte ja algab teine. Samas pole sobiv kirjutada igale reale vaid paar sõna. Meil on saanud heaks traditsiooniks kirjutada korrektses emakeeles ning võimalusel vältida slängi (kuna seda ei pruugi kõik mõista)
  4. Mõtle, mida räägid. Kui tavalises suhtluses "väljaöeldud sõna enam kinni ei püüa", siis arvutisuhtluses jääb sinu ütlemistest jälg maha pikaks ajaks, sest foorumite tekst on võimalik ka läbi otsida. Püüa end siis nii väljendada, et sul hiljem oma sõnade pärast häbi pole. Iga vastaja kohta saad lisainfot, kui klõpsad tema nimel.
  5. Jaga oma teadmisi teistega! Spetsialistid erinevad algajatest sellepoolest, et julgevad oma teadmisi teistega jagada. Meeskonna teeb võitmatuks just see, et KOOS on meeskonna teadmiste ja oskuste summa suurem, kui mistahes liikme oma eraldi. Just oma teadmiste teistega jagamises ongi arvutivõrgu tõeline mõte. Mida huvitavamalt sa foorumiteema püstitad, seda paremini sellele vastatakse.
  6. Aita säilitada korda! Kui keegi valimatute sõnadega end väljendab, siis tavaliselt leidub ikka paar kasutajat, kes ei suuda hoiduda teda veel krõbedamate sõnadega selle eest siunamast ja siis sekkuvad sellesse sõnasõtta kolmandad, vahel küll hea kavatsusega sõda lõpetada, kuid üldisest sõimamisest tingitud õhkkonnas tegelikult ainult õli tulle valades. Sellist nähtust kutsutakse fleimiks ja kui keegi sellele protsessile lõppu ei tee, siis lõpeb kõik massilise lahkumisega. Kui keegi suvatseb fleimi tekitava teema algatada, on adminnil õigus see teema pikema jutu ja põhjendamiseta kustutada ning vajadusel kasutaja tähtajatult blokeerida.
  7. Ole andestav! Eksimine on inimlik. Me kõik teeme vigu. Elektroonses kirjas on näiteks trükivead veel lihtsamad tulema kui tavalises kirjatekstis. Ära ärritu ilmaasjata! Juhi vigadele tähelepanu viisakalt ja heasoovlikult, kui näpuviga võib tingida kaksipidimõistmist (nt terminoloogias). Räiged viited netiketi reeglite rikkumisele pole sugugi hea netikett. Kui arvad, et näpukas võib põhjustada liigselt arusaamatusi, palu foorumi adminnil su sissekanne parandada või kustutada.
  8. Püüa aru saada teema olulisusest - kui teema on algatatud tõsiste eesmärkidega, et lugejate tõelist arvamust mingis asjas välja selgitada, pole kohane seda teemat risustada oma teravmeelsuste, irwamise ja muu taolisega - nii näitad sa oma üleolevat suhtumist teistesse. Kuid ükskord võib olla ka sinul vajadus algatada mõni tõsine teema...
  9. Ole järjekindel oma emotsioonides ning järgi teemat. Kui sa vastad mingile teemale tõsiselt, siis pole sobiv lõpetada seda :P abil. Nii näitad sa vaid lugupidamatust teiste vastu ning jätad endast lolli mulje. Kui aga teema on meelelahutuslik, pole sobiv sinna sisse tuua tõsiseid teemasid. Seega, kui sinu vastus väljub algatatud teema piirest, on parem alustada uut foorumiteemat.
  10. Tõde selgub vaieldes, mitte vaikides. Kui tunned, et foorumis räägitavale on sul midagi kaasa rääkida, ütle oma arvamus välja. Foorumis pole sobilik avaldada oma arvamust kellegi teise (või tema arvamuse) kohta, vaid eelkõige tuleb argumenteeritult välja tuua oma arvamus. Vajadusel tuleb oma arvamust ka kaitsta.
NB! Lehe omanikel on õigus kasutada kõiki foorumivastuseid oma äranägemise järgi (neid tsiteerida, trükkida, kasutada artiklites jne), nende eest vastajale tasu maksmata.
Head foorumite kasutamist! :)

Küsimused, probleemid ja ettepanekud saatke Kontaktilehe kaudu.